Plochá dna

                                                                                                        Únor 2009

 

Platí od 2009-02-01 

Ploché (rovné) dno s anuloidovým okrajem a válcovou částí. Jmenovitý (řídící) průměr plochého dna je průměr vnitřní – s rostoucí tloušťkou stěny narůstá vnější průměr (vnitřní průměr zůstává stejný). Dno má vždy válcovou část, na které je možné obrobit některý z nabízených druhů úkosů pro svar.

  (G)pdf big© Blätt-er, 2009
Normy Blätt-er smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem  Blätt-er s.r.o. Kladno