Výměníky VTM

                                                                                                        Únor 2009

 

Platí od 2009-02-01 

Jedná se o malé, aseptické, vinuté, trubkové, tepelné výměníky určené především pro farmaceutický průmysl.
Trubkový prostor výměníku je aseptický, prostor v plášti je určen pro teplonosná média.

  (G)pdf big© Blätt-er, 2009
Normy Blätt-er smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem  Blätt-er s.r.o. Kladno