Podniková norma

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o.
ICS 77.080.20 .                                                                                                          Únor 2009

 

Platí od 2009-02-01 

Česká verze

Heads ellipsoidal and hemispherical – Technical delivery condition, dimensions, tolerance dimensions, tolerance form and mass

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera, Kladno – IČ: 652 53 213

Schválil :       Viktor Blätterbauer, Pavel Blätterbauer

Oznámení o schválení

Tato podniková norma byla schválena statutárními zástupci Blätt-er, s. r. o., Kladno dne 2009-01-27.

  (G)pdf big© Blätt-er, 2009
Normy Blätt-er smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem  Blätt-er s.r.o. Kladno