Výměníky VTX

                                                                                                        Únor 2009

 

Platí od 2009-02-01 

Jedná se o vinuté, trubkové, tepelné výměníky. Trubkový svazek výměníku se skládá ze spirálově stočených trubek,
jejichž konce jsou zavařeny do pevných trubkovnic.

.

  (G)pdf big© Blätt-er, 2009
Normy Blätt-er smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem  Blätt-er s.r.o. Kladno