Úkosy pro svar

                                                                                                        Únor 2009

 

Platí od 2009-02-01 

Na přání zákazníka je možné na okrajích lisovaných den obrobit některý z nabízených úkosů pro svar.

  (G)pdf big



© Blätt-er, 2009
Normy Blätt-er smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem  Blätt-er s.r.o. Kladno